Åbningstider

TELEFON:
Alle dage: 8-12 og 13-14

 

KONSULTATION :
Ma.-tirsd.-torsd. og fred.: 8-12 og 13-15, onsdag: 8-12 og 14-16,30