Aktuelt

 Mæslinger – det skal du vide

Mæslinger er en akutvirussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation. Efter 3-7 dage får patienten et storplettet udslæt, der breder sig ned over kroppen. Man smitter indtil fem dage efter, at udslættet er begyndt. Sygdommen er normalt overstået efter godt en uges tid, ,em man er ofte træt og uoplagt i længere tid efter sygdommen. Komplikationer i form af andre infektioner, fx lungebetændelse, kan støde til. I sjældne tilfælde ses komplikationer som hjerne- eller hjernehindebetændelse.

Hvem er mest udsat for at blive smittet?

Ikke vaccinerede børn samt voksne født i perioden 1975 – 1986, det vil sige yngre voksne, er mest udsatte for at få sygdommen, hvorfor der er grund til at være særlig opmærksom over for denne aldersgruppe.
Voksne

De fleste voksne(95-98%) født før 1975 vil have haft mæslinger og er dermed beskyttet mod sygdommen. Vaccinationsprogrammet blev iværksat i 1987, så de fleste voksne født derefter vil være vaccineret og dermed beskyttet.

Børn

Hvis dit barn har fulgt det danske børnevaccinationsprogram og er MFR-vaccineret, er barnet beskyttet mod mæslinger. I børnevaccinationsprogrammet gives MFR-vaccinen to gange, når barnet er hhv. 15 måneder og 4 år.

 

NemID på klinikkens E-Portal

Kære bruger,

Det er nu muligt at bruge nemID ved login på Selvbetjeningen/E-Portalen for patienterne.

Det er dog stadig muligt at logge på UDEN nemID. Dog er der her lavet en ændring, så der nu efter de sædvanlige oplysninger er blevet indtastet, skal sendes en verifikationskode som også skal indtastes.