Aktuelt

FERIE SOMMER 2018:

Bent Rasmussen: uge 26+27+28
Pernille Bak: uge 28+29+30
Sofie Riber: uge 29+30+31
Randi Eneberg: uge 29

 

 

Blodtrykssænkende medicin og hudkræft Den netop offentligtgjorte undersøgelse omkring det blodtryksænkende præparat hydrochlorthiazid og hudkræft har givet anledning til en naturlig bekymring blandt patienter i behandling med det pågældende præparat.  Det er vigtigt at pointere følgende: Det er endnu usikkerhed omkring, hvordan sammenhængen skal tolkes. Der er tale om en type hudkræft (pladecellekræft), der næsten altid kan helbredes fuldt. Der er IKKE tale om modermærkekræft. Risikoen for udvikling af pladecellekræft er i forvejen lav.  Den muligt forøgede risiko skal ses i sammenhæng med risikoen for komplikationer ved et ubehandlet forhøjet BT.  Der er ikke tale om Centyl (bendroflumethiazid).  Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat behandling indtil der foreligger en endelig konklusion på studiet fra det Europæiske Lægemiddel Agentur (EMA).