Velkommen

Velkommen til klinikkens hjemmeside

 

 

 

 

 

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.

Under menu-knappen “Log på selvbetjening” kan du:

  • Bestille tid/aflyse din tid.
  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til læge/sygeplejerske
  • Læse beskeder fra læge/sygeplejerske

Der er i klinikken enighed om en stram håndtering af afhængighedsskabende medicin.

Det drejer sig om:

– Sovemedicin

– Beroligende medicin

– Morfika

– Medicin til behandling af ADHD/ADD

Vi fører en stram linje, som ligger i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det betyder, at:

– vi udskriver små pakninger.

– at du skal møde personligt frem for fornyelse af recept.

– at vi er meget opmærksomme på evnen til at køre bil.

– at vi er meget opmærksomme på at lave udtrapningsplaner for patienter med overforbrug.

Vi har ingen erfaring med ordination af medicinsk cannabis.

Aktuelt modtager ingen af vores patienter lægeordineret medicinsk cannabis gennem praksis.

Lægerne